Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

24 ส.ค. 2559 - โรงเรียนเทศบาล6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

24 ส.ค. 2559 - โรงเรียนเทศบาล6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ช่วงบ่าย วันที่ 24 สิงหาคม 2559คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนเทศบาล6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ประกอบด้วย  อาจารย์ 5 คน นักเรียน 57 คน ระดับช่วงการศึกษา อนุบาล 2 - อนุบาล 3 เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา     

Read more

24 ส.ค. 2559 - โรงเรียนปิยมาตย์ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

24 ส.ค. 2559 - โรงเรียนปิยมาตย์ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ช่วงเช้า วันที่ 24 สิงหาคม 2559คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนปิยมาตย์ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ประกอบด้วย  อาจารย์ 6 คน นักเรียน 87 คน ระดับช่วงการศึกษา อนุบาล 1 - อนุบาล 3 เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา       

Read more

23 ส.ค. 2559 - โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

23 ส.ค. 2559 - โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ช่วงบ่าย วันที่ 23 สิงหาคม 2559คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ประกอบด้วย  อาจารย์ 6 คน นักเรียน 45 คน ระดับช่วงการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา                       

Read more

23 ส.ค. 2559 - โรงเรียนบ้านร่องส้าน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

23 ส.ค. 2559 - โรงเรียนบ้านร่องส้าน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ช่วงเช้า วันที่ 23 สิงหาคม 2559คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนบ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ประกอบด้วย  อาจารย์ 13 คน นักเรียน 200 คน ระดับช่วงการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา         

Read more

5 ส.ค. 2559 - โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

5 ส.ค. 2559 - โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ช่วงบ่าย วันที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ประกอบด้วย  อาจารย์ 6 คน นักเรียน 44 คน ระดับช่วงการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา                                        

Read more

29 ก.ค 2559 - โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

29 ก.ค 2559 - โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ช่วงเช้า วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา ประกอบด้วย  อาจารย์ 5 คน นักเรียน 41 คน ระดับช่วงการศึกษา อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา                            

Read more

28 ก.ค 2559 - โรงเรียนบ้านผาตั้ง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

28 ก.ค 2559 - โรงเรียนบ้านผาตั้ง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ช่วงเช้า วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนบ้านผาตั้ง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ประกอบด้วย  อาจารย์ 11 คน นักเรียน 104 คน ระดับช่วงการศึกษา อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา                           

Read more

22 ก.ค 2559 - โรงเรียนดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

22 ก.ค 2559 - โรงเรียนดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ช่วงบ่าย วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย  อาจารย์ 7 คน นักเรียน 75 คน ระดับช่วงการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา                       

Read more

22 ก.ค. 2559 - โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

22 ก.ค. 2559 - โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ช่วงเช้า วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ประกอบด้วย  อาจารย์ 10 คน นักเรียน 100 คน ระดับช่วงการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา                          

Read more

14 ก.ค 2559 - โรงเรียนเทศบาล5 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

14 ก.ค 2559 - โรงเรียนเทศบาล5 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ช่วงบ่าย วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนเทศบาล5 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ประกอบด้วย  อาจารย์ 4 คน นักเรียน 59 คน ระดับช่วงการศึกษา อนุบาล1 - 3 เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา                               

Read more

13 ก.ค 2559 - โรงเรียนบ้านค่าบน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

13 ก.ค 2559 - โรงเรียนบ้านค่าบน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ช่วงเช้า วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนบ้านค่าบน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประกอบด้วย  อาจารย์ 7 คน , นักเรียน 53 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา                        

Read more

1 ก.ค. 2559 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

1 ก.ค. 2559 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา  ประกอบด้วย นักเรียน 26 คน ผู้ปกครอง 26 คน อาจารย์ 6 คนเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา                                                                                                    

Read more

03 มิ.ย. 2559 - โครงการเปิดหอดูดาวศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าประจำปี 2559

03 มิ.ย. 2559 - โครงการเปิดหอดูดาวศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าประจำปี 2559

  โครงการเปิดหอดูดาวศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าประจำปี 2559 ศึกษาดาวเสาร์    

Read more

13 พ.ค. 2559 - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

13 พ.ค. 2559 - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ประกอบด้วย นักเรียน 98 คน อาจารย์ 10 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา     

Read more

29 เม.ย 2559 - สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

29 เม.ย 2559 - สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่ 29 เมษายน 2559 คณะเยี่ยมชมจาก สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย นักเรียน 57 คน อาจารย์ 7 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา         

Read more

20-04-59-โครงการเปิดหอดูดาวศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าประจำปี2559

20-04-59-โครงการเปิดหอดูดาวศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าประจำปี2559

โครงการเปิดหอดูดาวศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าประจำปี 2559 ศึกษาดาว Regulus จากกลุ่มดาวสิงโต    

Read more

30 มี.ค. 2559 - โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

30 มี.ค. 2559 - โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 30 มีนาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ประกอบด้วย นักเรียน 23 คน อาจารย์ 4 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา     

Read more

29 มี.ค. 2559 - ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ทัธ คริสโตเฟอร์ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

29 มี.ค. 2559 - ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ทัธ คริสโตเฟอร์ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

วันที่ 29 มีนาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ทัธ คริสโตเฟอร์ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ประกอบด้วย นักเรียน 57 คน อาจารย์ 6 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา      

Read more

24 มี.ค. 2559 - โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

24 มี.ค. 2559 - โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

วันที่ 24 มีนาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ประกอบด้วย นักเรียน 53 คน อาจารย์ 8 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา    

Read more

23-3-59-โครงการเปิดหอดูดาวศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าประจำปี2559

23-3-59-โครงการเปิดหอดูดาวศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าประจำปี2559

โครงการเปิดหอดูดาวศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าประจำปี 2559 ศึกษาปรากฏการณ์ จันทรุปราคาแบบเงามัวบางส่วน  

Read more

22 มี.ค. 2559 โรงเรียนบ้านแม่หีด ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

22 มี.ค. 2559 โรงเรียนบ้านแม่หีด ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

วันที่ 22 มีนาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนบ้านแม่หีด ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  ประกอบด้วย นักเรียน 13 คน ครู 7 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา      

Read more

18 มี.ค. 2559 - โรงเรียนบ้านต๋อมดง

18 มี.ค. 2559 - โรงเรียนบ้านต๋อมดง

วันที่ 18 มีนาคม 2559 ช่วงเช้า โรงเรียนบ้านต๋อมดง ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา จำนวนผู้เข้าชม อาจารย์ 5 คน นักเรียน 27 คน ระดับช่วงชั้นการศึกษา ป.2-6 เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา  

Read more

16 มี.ค. 59 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

16 มี.ค. 59 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

     วันที่ 16 มีนาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  ประกอบด้วย นักเรียน 22 คน ครู 3 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

16 มี.ค. 59 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

16 มี.ค. 59 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

     วันที่ 16 มีนาคม 2559 คณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ประกอบด้วย นักเรียน 25 คน อาจารย์ 9 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

11 มี.ค. 59 - โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

11 มี.ค. 59 - โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

     วันที่ 11 มีนาคม 2559 คณะจากโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 92 คน และครู 6 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

11 มี.ค. 59 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

11 มี.ค. 59 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

     วันที่ 11 มีนาคม 2559 คณะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จำป่าหวาย  อ.เมือง จ.พะเยา ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 70 คน และครู 9 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

10 มี.ค. 59 - โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฏร์ดำรง) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

10 มี.ค. 59 - โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฏร์ดำรง) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

     วันที่ 10 มีนาคม 2559 คณะจากโรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฏร์ดำรง) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 39 คน และครู 5 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

10 มี.ค. 59 - โรงเรียนบ้านโจโก้ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

10 มี.ค. 59 - โรงเรียนบ้านโจโก้ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

     วันที่ 10 มีนาคม 2559 คณะจาก โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 19 คน ผู้ปกครอง 15 คนและครู 3 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

8 มี.ค. 59 - โรงเรียนอนุบาลพะเยา

8 มี.ค. 59 - โรงเรียนอนุบาลพะเยา

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา นำคณะนักเรียน จำนวน 287 คน และ คุณครู 16 คน  เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

4 มี.ค. 59 - ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

4 มี.ค. 59 - ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย นำคณะนักเรียน จำนวน 92 คน และ คุณครู 10 คน  เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

4 มี.ค. 59 - โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย

4 มี.ค. 59 - โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย นำคณะนักเรียน จำนวน 81 คน ผู้ปกครอง 16คน และ คุณครู 11 คน  เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

3 มี.ค. 59 - โรงเรียนบ้านปงใหม่ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา

3 มี.ค. 59 - โรงเรียนบ้านปงใหม่ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา

วันพุธที่ 3 มีนาคม 25589 โรงเรียนบ้านปงใหม่ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา นำคณะนักเรียน จำนวน 33 คน และ คุณครู 6 คน  เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

3 มี.ค. 59 - โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

3 มี.ค. 59 - โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 3 มีนาคม 25589 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นำคณะนักเรียน จำนวน 133 คน และ คุณครู 8 คน  เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

25 ก.พ. 59 - คณะเยี่ยมชมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

25 ก.พ. 59 - คณะเยี่ยมชมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 30 คน ครู 5 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

25 ก.พ. 59 - คณะเยี่ยมชมจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

25 ก.พ. 59 - คณะเยี่ยมชมจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย ผู้สูงอายุจำนวน 45 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

17-2-59-โครงการเปิดหอดูดาวศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าประจำปี2559

17-2-59-โครงการเปิดหอดูดาวศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าประจำปี2559

โครงการเปิดหอดูดาวศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าประจำปี 2559

Read more

4-12-58 โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

4-12-58 โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 31 คน และคุณครู 7 คน  เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา          

Read more

4-12-58 โรงเรียนโรงเรียนหัวฝายและโรงเรียนช่อฟ้า

4-12-58 โรงเรียนโรงเรียนหัวฝายและโรงเรียนช่อฟ้า

 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านหัวฝายและโรงเรียนบ้านช่อฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 66 คน และคุณครู 9 คน  เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

27-11-58 โรงเรียนบ้านผางาว

27-11-58 โรงเรียนบ้านผางาว

 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านผาฮาว ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา  นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 74 คน และคุณครู 10 คน  เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

26-11-58 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา

26-11-58 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา

 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก  นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 2 จำนวน 25 คน และคุณครู 3 คน  เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

Read more

แนะนำผู้บริหาร

นายวรวิทย์ บุรณศิริ

แหล่งศึกษาโลกกว้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400 ถึง 3  โทรสาร. 054-409419