Login

Banner-manual-2

[ Download เอกสาร ] แผนภูมิกระบวนการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222