Prev Next

"ข้าวแต๋นรวมใจ" 

           “ข้าวแต๋น” ขนมพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นำเอาข้าวเหนียววัตถุดิบหลักในพื้นที่มาผลิตและแปรรูป ซึ่งเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง “ข้าวแต๋น” เป็นขนมที่นิยมทำกันในเทศกาลปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ งานปอยลูกแก้ว และงานปอยหลวง ปัจจุบันนิยมผสมน้ำแตงโมลงในข้าวเหนียวที่นึ่งแล้ว ก่อนนำมากดลงพิมพ์ เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและความหวานอร่อย

300042

         “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บ้านรวมใจ”  ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เริ่มก่อตั้งกลุ่ม เมื่อปี 2558 มีสมาชิกแม่บ้าน จากทั้ง 5 หมู่บ้านรวม 30 คน ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างงานสร้างรายได้ และเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มเห็นว่า ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ มีผลผลิตทางการเกษตร คือ แตงโม และปลูกข้าวจำนวนมาก บางช่วงราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ จึงต้องหาทางเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว จึงได้มีมติในการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรคือนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ “ข้าวแต๋นน้ำแตงโม" 

300040

300041

300044

         เริ่มแรกทางกลุ่มใช้บ้านประธานกลุ่มเป็นสถานที่ผลิต  ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการสร้างอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา จากเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จำนวน 225,500 บาท และ การสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาอบข้าวแต๋น ปัจจุบันทางกลุ่มได้มีการแบ่งเวรกันมาทำข้าวแต๋นกันทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์  และอยู่ระหว่างดำเนินการขอ “เลขใบสำคัญผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ อย.” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ประกอบด้วย ข้าวแต๋นน้ำแตงโม,ทองม้วนกะทิสดและกล้วยฉาบโบราณ ไม่มีสารเคมีเจือปน สะอาดถูกสุขอนามัยและราคาเหมาะสม  ส่งบรรจุหีบห่อส่งขายที่ “กาดวัฒนธรรมอำเภอแม่ใจ”  ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และวางจำหน่ายที่ร้านค้าชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน อีกทั้งยังได้เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายในงานสินค้า OTOP ที่ทางอำเภอแม่ใจและจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้นตามเทศกาลต่างๆ อีกด้วย ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ คุณกนกพร คำปา ประธานกลุ่มฯ โทร.093-2417619 หรือที่ ร.ต.ต.เดช คำปา นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา โทร.085-6526671  หรือเยี่ยมชมการผลิตได้ที่ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ครับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222