Prev Next

“น้ำหมักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ”

          “น้ำหมักสมุนไพร” คือการนำสมุนไพรชนิดต่างๆ มาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารประกอบต่างๆ ที่มีในพืชออกมาเพื่อมาใช้ประโยชน์  เช่น น้ำหมักสมุนไพรเพื่อใช้เป็นปุ๋ย เป็นฮอร์โมนพืช เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชหรือไล่แมลงรบกวน  และเป็นน้ำหมักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งการทำน้ำหมักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในประเทศไทยได้มีการทำมาในระยะไม่นานมานี้ในหลายๆ รูปแบบ เช่น น้ำหมักจากแอปเปิ้ล น้ำหมักจากสับปะรด และผลไม้อื่นๆใช้ในการดูแลบำรุงสุขภาพ น้ำหมักผลไม้รวม มะขามป้อม สมอไทย สมอพิเภก ใช้เพื่อล้างพิษในร่างกาย เป็นต้น

2

   “อ.เสงี่ยม จันทร์พรมมินทร์” ข้าราชการครูบำนาญ ริเริ่มทดลองทำน้ำหมักสมุนไพรจากพืชและผลไม้ต่างๆ โดยดูจากรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งที่มีการนำเรื่องราวประสบการณ์ดีๆในการใช้พืชสมุนไพรหรือผลไม้ชนิดต่างๆ มาใช้บำรุงร่างกาย ประกอบกับการที่ตนเองเป็นโรคภูมิแพ้และพี่สาวเป็นโรคกระดูกพรุน จึงได้คิดทดลองทำน้ำหมักสมุนไพรเพื่อสุขภาพขึ้นรับประทาน ปรากฏว่า ได้ผลดีร่างกายแข็งแรงขึ้น อาการป่วยทุเลาเบาบางลง เลยทำให้ “อ.เสงี่ยม จันทร์พรมมินทร์” ตั้งใจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมใน สรรพคุณของพืชสมุนไพรและผลไม้ต่างๆ ที่สามารถนำมาหมักเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้สนใจ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจในคุณภาพ 

4

1

3

6

    ปัจจุบันมีการผลิตออกมาจำหน่ายมากมายหลายชนิดหลายสูตรให้เลือกซื้อหาไปรับประทาน ตามสรรพคุณของพืชชนิดนั้นๆ หากท่านใดสนใจ “น้ำหมักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ของ “อ.เสงี่ยม จันทร์พรมมินทร์” สามารถติดต่อได้ที่ บ้านเลขที่ 21 หมู่ 3 บ.สันต้นตุ้ม ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 089-9990744  ครับ         

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222