Prev Next

“ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาด”

                หากกล่าวถึง “สมุนไพร” แล้วส่วนมาก เราจะนึกถึงพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณทางยา แต่ก็มี “สมุนไพร” หลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ชำระล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆได้ ไม่ว่าจะใช้วิธีการ เช็ด ถู ขัด ซักล้าง ซึ่งให้ผลดีเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผลิตจากสารเคมี แต่การใช้ “สมุนไพร” จะมีข้อดีกว่าคือ ต้นทุนต่ำและไม่มีสารเคมีตกค้าง

p1

                ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาดเหล่านี้ เริ่มมาจาก “คุณครูมยุรฉัตร วิลาชัย หรือ ครูหอย" ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา ที่พบว่าโรงเรียนประสบปัญหาห้องน้ำนักเรียนมีกลิ่น ไม่สะอาด จึงมีแนวคิดอยากจะทำให้ห้องน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่น จึงได้ทดลองนำมะกรูดสดมาผ่าซีกแล้วนำไปวางในห้องน้ำ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ใช้ได้ระยะสั้น เพราะมะกรูดกลิ่นหมดเร็ว  ทำให้ครูหอยมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้า นำสมุนไพรชนิดต่างๆในท้องถิ่น มาทดลองหลากหลายวิธีด้วยตนเองหรือปรึกษาผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผสมผสานกัน และได้ใช้กรรมวิธีตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาใช้ในการผลิต เช่น การกลั่นโดยใช้หม้อดิน โดยใช้เวลาศึกษาทดลองประมาณ 6 เดือน จึงประสบผลสำเร็จได้เป็น “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาดเอนกประสงค์” มีส่วนผสมที่ผลิตจากพืชสมุนไพร 6 ชนิดคือ มะกรูด แตงกวา ชุมเห็ดเทศ ผักปลัง ไผ่ตงและปะคำดีควาย ซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่น

p3

p2

p5

                ปัจจุบันนอกจาก “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาดเอนกประสงค์” แล้วครูหอยยังได้ผลิตออกมาอีกหลายสูตร ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาดกระจก”, “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาบน้ำ”, “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาดรถ”, “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรล้างมือ” ซึ่งทุกๆสูตรจะใช้วัตถุดิบจากสมุนไพรทั้ง 6 ชนิดเช่นเดียวกัน ทำให้ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาด” เหล่านี้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 100% และใช้เครื่องหมายการค้า “PowerGreen” เป็นตราผลิตภัณฑ์

p4

 

                จากความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯให้ปลอดสารเคมี ผู้ใช้ให้การยอมรับในประสิทธิภาพและมั่นใจในความปลอดภัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ฯมีชื่อเสียงขึ้นตามลำดับ มีโอกาสได้นำไปออกบูธจำหน่ายสินค้าที่ “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” และล่าสุดได้รับ “รางวัลชมเชย ผลิตภัณฑ์ที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทผลงานช่วยระดับคุณภาพชีวิต จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร Thailand Green Design Awards 2017” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกด้วย ทากท่านใดสนใจ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาด PowerGreen” ติดต่อ “คุณครูมยุรฉัตร วิลาชัย หรือ ครูหอย"  ได้ที่เบอร์โทร. 090-9139621 ครับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222