Prev Next

กล้วยหอมทองทอดกรอบ

p3

       “กล้วยหอมทอง” พืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรทั่วไปนิยมปลูกกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน นิยมรับประทานและมีความต้องการเป็นจำนวนมาก แต่บางช่วงจังหวะมีผลผลิตออกมาจำนวนมากเกินความต้องการ หากเกษตรกรไม่ได้มีการทำสัญญาการรับซื้อในราคาที่ตกลงกันไว้ก็จะถูกกดราคาให้ขายถูกลง ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทำให้เกิดความคิดในการนำ “กล้วยหอมทอง” มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าขึ้นมา   

“กล้วยหอมทองทอดกรอบ” เป็นการแปรรูปผลผลิตกล้วยหอมทองที่ปลูกใน “สวนพอเพียง” ของ “คุณครูสมสิน จำรัส” ข้าราชการครูบำนาญ ชาวตำบลหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตกล้วยหอมทองของตน โดยได้แปรรูปเป็น “กล้วยหอมทองทอดกรอบ” มี 2 สูตรด้วยกัน คือ แบบรสธรรมชาติ และ แบบรสหวาน จากนั้นบรรจุลงถุงหรือถ้วยพลาสติกใส ติดป้ายสติ๊กเกอร์ยี่ห้อครูสมสิน ทำให้สินค้าดูดี สะอาด สวยงาม น่าซื้อหารับประทาน

p1

p2

p4

ท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ “กล้วยหอมทองทอดกรอบ” ของ “คุณครูสมสิน จำรัส” ไปจำหน่ายต่อหรือเป็นของฝากในโอกาสต่างๆ สามารถติดต่อคุณครูได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 085-7232322 หรือมาเยี่ยมชมการผลิตขอเชิญได้ที่ บ้านเลขที่ 3 ม.3 บ้านใหม่พัฒนา ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ครับ


  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222