Login

Prev Next

มวยนึ่งข้าว-เครื่องจักสานไม้ไผ่

IMG 1697

     "มวยนึ่งข้าว" เครื่องจักสานไม้ไผ่ที่ใช้ในการนึ่งข้าวเหนียว เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีอยู่แทบทุกบ้าน โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมรับประทานข้าวเหนียว คุณภาพและอายุการใช้งานของ “มวยนึ่งข้าว” จะขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้จักสานและวัสดุไม้ไผ่ที่นำมาใช้

IMG 1704

     “พ่อเก่ง วังทอง” ราษฎรบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เป็นผู้ที่มีฝีมือความประณีตในการสานไม้ไผ่เป็น “มวยนึ่งข้าว” และ “กระติ๊บใส่ข้าวเหนียว” อย่างเยี่ยมยอด ชิ้นงานแต่ละชิ้นมีอายุการใช้งานยาวนานมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดย “พ่อเก่ง วังทอง” จะเริ่มจากการเลือกไม้ไผ่ที่นำมาใช้สานจะต้องเป็น “ไม้บงป่า” โดยเลือกต้นที่แก่จัดเนื้อเหนียว ซึ่งแม้จะอายุ 72 แล้ว แต่พ่อเก่งก็ยังเข้าป่าไปหาเลือกตัดไม้ไผ่ด้วยตนเอง จากนั้นก็นำมาจักตอก เป็นเส้นตามขนาดต่างๆด้วยเครื่องจักตอกที่พ่อเก่งออกแบบสร้างขึ้นมาใช้งานเอง ทำให้ได้เส้นตอกที่เกลี้ยงเกลาไม่มีเสี้ยน ได้ขนาดพอดีกับการใช้สาน ซึ่งการเริ่มต้นสาน “มวยนึ่งข้าว” และ “กระติ๊บใส่ข้าวเหนียว” ของพ่อเก่งนี้เริ่มต้นจากการที่ อบต.สันโค้ง ได้มีโครงการส่งเสริมอาชีพฯได้นำวิทยากรมาสอนการจักสานไม้ไผ่ โดยแรกๆจะส่งเสริมเป็นการสานตะกร้าสำหรับใส่ขวดไวน์เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกและเข่งปลาทู แต่พ่อเก่งเห็นว่า สินค้าสองชนิดนั้นมีผู้ใช้งานจำกัด ตลาดสำหรับจำหน่ายมีไม่มาก และเห็นว่า “มวยนึ่งข้าว” และ “กระติ๊บใส่ข้าวเหนียว” เป็นของใช้ที่มีอยู่แทบทุกบ้าน สามารถสานออกจำหน่ายได้ตลอด

IMG 1702

    ปัจจุบัน “พ่อเก่ง วังทอง” จะสาน “มวยนึ่งข้าว” เป็นสินค้าหลัก โดยส่วนมากจะสานไม่ทันขายเพราะมีผู้มารับซื้อถึงบ้านมีจำนวนเท่าไหร่ก็รับซื้อไปหมด เพราะฉะนั้นหากต้องการสินค้าจะต้องมีการจองกันไว้ล่วงหน้า และนอกจากจะสานเองแล้ว “พ่อเก่ง วังทอง” ยังรับเป็นวิทยากร เป็นครูสอนการจักสานให้กับเด็กๆนักเรียนที่สนใจในงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เพื่อนำไปเป็นอาชีพเสริม และสอนเด็กนักเรียนที่โรงเรียนส่งเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของ “พ่อเก่ง วังทอง” ที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจสืบทอดรักษางานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป

สำหรับผู้สนใจสินค้าเครื่องจักสานไม้ไผ่ “มวยนึ่งข้าว” และ “กระติ๊บใส่ข้าวเหนียว” คุณภาพดี ราคาเหมาะสมแล้ว ติดต่อสั่งจองได้ที่ “พ่อเก่ง วังทอง” เบอร์โทรศัพท์ 093-3032378 ครับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222