Login

Prev Next

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

158069

     "มะพร้าว" เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลปาล์ม เป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายทาง เช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในของผลแก่ นำไปขูดและคั้นทำน้ำกะทิ เปลือกนอกหรือกาบมะพร้าวนำไปเป็นเชื้อไฟและกะลามะพร้าว สามารถนำไปประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ เช่น กระบวย โคมไฟ ฯลฯ 

158073

“ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว” จาก “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะลามะพร้าว” ซึ่งมี “พ่อเทพ คำใย” เป็นประธานฯกลุ่ม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 54 ม.4 บ.ดอนแก้ว ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นจากความคิดของ “พ่อเทพ คำใย” ที่เห็นว่าเศษวัสดุเหลือใช้ที่พบเห็นในหมู่บ้าน คือ กะลามะพร้าว น่าจะนำมาใช้ทำประโยชน์หรือนำมาทำเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ได้ จึงได้คิดนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระบวย ทัพพี โคมไฟ แก้วน้ำ กาน้ำ พานบายศรี นาฬิกา เป็นต้น ต่อมามีเพื่อนบ้านให้ความสนใจจึงได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นเป็น “กลุ่มกะลามะพร้าว” ในปี 2552 มีสมาชิกกลุ่ม 14 คน เพื่อให้สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้

ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น คุณภาพดี ราคาเหมาะสม เมื่อนำไปจัดแสดงและจำหน่ายในงานต่าง ๆ ของอำเภอและจังหวัด จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้มีรายได้ในระดับที่สามารถดำรงเลี้ยงชีพได้เป็นอย่างดี 

399441 113603445426891 317930181 n

402085 113602998760269 1264942842 n

407630 113602898760279 497678597 n

374914 113603628760206 675686308 n

ปัจจุบันการรับสั่งทำผลิตภัณฑ์นั้น จะเป็นแบบการสั่งจองล่วงหน้า เนื่องจากวัตถุดิบ คือ ลูกมะพร้าวที่ได้ขนาดพอเหมาะต่อการผลิตนั้น ค่อนข้างหายาก บางครั้งต้องรอนานจนกว่าจะพบลูกมะพร้าวที่มีขนาดของ กะลา ที่เหมาะต่อการผลิตสินค้านั้นๆ และสินค้าเป็นงานประดิษฐ์งานฝีมือที่ต้องใช้ความประณีต ฉะนั้นลูกค้าที่ต้องการสินค้าต้องใจเย็นอดใจรอสักระยะหนึ่ง      

          สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว สามารถติดต่อสั่งจองได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  085-2572729และ 082-9311055 หรือ อยากจะแวะไปเที่ยวชมกรรมวิธีการผลิตต่าง ๆ ที่บ้าน “พ่อเทพ คำใย” ยินดีต้อนรับครับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222