Prev Next

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา บ้านกาดถี

10635700 634361540017743 7088761339771944374 n

     "ผักตบชวา" วัชพืชทางน้ำชนิดหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตแพร่ขยายรวดเร็วมาก ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งกีดขวางการสัญจรทางน้ำ กีดขวางการไหลของน้ำทำให้น้ำเน่าเสีย ก่อมลภาวะทางน้ำมากมาย จำเป็นที่ต้องมีการกำจัดผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนมากจะใช้วิธีตักเก็บออกแต่ไม่ค่อยได้ผลนัก แต่ได้มีแนวทางในการนำผักตบชวามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลายลักษณะ เช่น เป็นอาหารสัตว์ ใช้เป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟาง เพาะชำต้นไม้ ใช้ผลิตก๊าชชีวภาพ ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการนำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เช่น กระเป๋า ตะกร้า กระจาด กระบุง เป็นต้น

10624899 634360770017820 7548586003888580646 n

       “กลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านกาดถี” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 85 ม.8 บ.กาดถี ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เกิดจากการร่วมกลุ่มกันของ แม่บ้านที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และให้มีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มฯ ขึ้นเมื่อปี 2543 โดยเห็นว่า ผักตบชวาที่อยู่มากมายในแหล่งน้ำต่างๆ ภายในหมู่บ้านนั้น สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการจักสานได้ และเป็นการช่วยกำจัดวัชพืชออกจากแหล่งน้ำด้วย ประกอบกับมีหน่วยงานราชการ มาให้ความรู้อบรมการแปรรูปผักตบชวาให้เป็นวัสดุที่ใช้ในการจักสาน จึงได้เริ่มการรวมกลุ่มกันจักสานผักตบชวาเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกจำหน่าย ปัจจุบันมี “นางสุแก้ว คำโร” เป็นประธานกลุ่ม

10487361 634361500017747 7071649851988415649 n

10635881 634361190017778 1855174854185754145 n

ต่อมาทางกลุ่มฯ ได้รับการสนับสนุนจาก พัฒนาชุมชนอำเภอภูกามยาว ในด้านการพัฒนาการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การส่งเสริมด้านการตลาด และเป็นกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการเป็นนักออกแบบ ตามโครงการ Phayao OTOP Slow Hand ของ จ.พะเยา อีกด้วย ทำให้ทางกลุ่มได้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น คุณภาพดี ราคาเหมาะสม ออกจำหน่ายในงานแสดงสินค้า OTOP ต่าง ๆ ของอำเภอและจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้มีรายได้ในระดับที่สามารถดำรงเลี้ยงชีพได้เป็นอย่างดี

DSC 0115

ปัจจุบันการผลิต จะเน้นไปที่การรับสั่งทำตามจำนวนที่ต้องการ ทั้งแบบสำเร็จพร้อมใช้งานและแบบชิ้นงานที่ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แล้วขายส่งต่อให้กับผู้ที่รับไปต่อเติมตกแต่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จอีกครั้งหนึ่ง   สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ของกลุ่มฯ สามารถติดต่อสั่งจองได้ที่ “คุณสุแก้ว คำโร” เบอร์โทรศัพท์  084-4881710 ครับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222