Prev Next

ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก บ้านแกใหม่

DSC 8843-2

     " หญ้าแฝก " พืชตระกูลหญ้าที่พบอยู่ทั่วไปตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ทนต่อสภาพความแห้งแล้ง ความเปียกแฉะและสภาพน้ำท่วมขังได้ดี เป็นพืชที่มีระบบรากลึกแผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผงเหมือนกำแพง ช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี และด้วยคุณสมบัติที่ใบเมื่อแห้งแล้วจะมีความเหนียวและนุ่ม จึงสามารถนำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น ตะกร้า กระเป๋า หมวก กระบุง เป็นต้น

DSC 8853-2

      “วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก บ้านแกใหม่” ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา เดิมทางกลุ่มฯมีการรวมตัวก่อตั้งกัน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545 มีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 30 คน และได้จดทะเบียนเป็น วิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 รหัสทะเบียน 6-56-08-02/1-0003 เป็นการรวมกันของกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว  ปัจจุบันมี “คุณเข็มทอง ค้ำจุน” เป็นประธานกลุ่มฯ โดยเริ่มต้นจากการที่มี ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เข้ามาฝึกอบรมการจักสาน และ กศน.ภูซาง ได้เข้ามาต่อยอดให้ความรู้ในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น จนทางกลุ่มสามารถดำเนินการผลิตได้ โดยวัตถุดิบซึ่งคือ ต้นหญ้าแฝก สามารถหาได้จากภายในชุมชน ทั้งการปลูก ทั้งการตัดเก็บจากริมทางถนนหรือริมตลิ่ง ที่มีการปลูกไว้เพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินและรับซื้อเส้นหญ้าแฝกตากแห้งจากผู้นำมาขายส่งให้

DSC 8847-2

DSC 8846-2

      ต่อมาทางกลุ่มฯ ได้พัฒนาการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น คุณภาพดี ราคาเหมาะสม ได้มีการนำไปจำหน่ายในงานแสดงสินค้า OTOP ต่าง ๆ ของอำเภอและจังหวัด อีกทั้งยังมีโอกาสได้นำไปแสดงและจำหน่ายที่ งานแสดงสินค้า OTOP เมืองทองธานี รวมถึงมีการสั่งซื้อจาก “มูลนิธิชัยพัฒนา” ที่นำไปใช้งานและเป็นของที่ระลึกในงานต่างๆ อีกด้วย ทำให้สินค้าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สมาชิกในกลุ่มฯมีงานอยู่เป็นประจำตลอดและมีรายได้ที่สามารถดำรงเลี้ยงชีพได้เป็นอย่างดี

DSC 8842-2

     ปัจจุบันทางกลุ่มฯ จะรับสั่งทำตามจำนวนที่ต้องการและต้องสั่งจองล่วงหน้า เนื่องจากเป็นงานจักสานที่ใช้ต้องใช้ความประณีตใช้ฝีมือและเวลามากพอสมควร สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก บ้านแกใหม่ สามารถติดต่อสั่งซื้อสั่งจองได้ที่ “คุณเข็มทอง ค้ำจุน” เบอร์โทรศัพท์  089-8353828 หรือหากจะแวะไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางกลุ่มฯก็ยินดีต้อนรับ ครับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222