Prev Next

กล้วยหอมทองยัดเยียด

1

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กล้วยหอมทองยัดเยียด บ้านปางป้อมเหนือ เลขที่ 64  ม.2 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา

            คุณอชิรา  ปัญญาฟู (พี่ปอนด์) ประธานกลุ่มฯ เล่าให้ฟังว่า เริ่มแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2544 แม่บ้านเกษตรกรบ้านปางป้อมเหนือ จำนวน 9 คน ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น กลุ่มแม่บ้านเพื่อทำกิจกรรมลดปัญหาการว่างงาน และเห็นว่า กล้วยไข่พระตะบอง ที่เป็นกล้วยพันธุ์พื้นเมืองของพื้นที่ทางภาคเหนือ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ได้ปลูกไว้หรือขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ของตนเองอยู่แล้ว แต่เป็นกล้วยที่ไม่นิยมกินสุก จึงได้แค่นำไปเป็นอาหารสัตว์เท่านั้น ไม่มีค่าอะไร  จึงได้มีความคิดร่วมกันว่า จะนำกล้วยไข่พระตะบองดิบสด มาเป็นวัตถุดิบเพื่อแปรรูปเป็น "กล้วยทอดกรอบ"

      โดยเริ่มแรก  ได้ปรึกษาวิธีการผลิตกับทางญาติที่อยู่   อ.เชียงม่วน ซึ่งทำอยู่ก่อนแล้ว แต่รสชาติที่ได้ยังไม่คงที่ ต่อมาได้มีส่วนราชการได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือพัฒนากลุ่มและตัวสินค้า จนคิดทดลองดัดแปลงสูตรการผลิต จนลงตัวเป็นสูตรจนทุกวันนี้ มี 2 ชนิด คือ รสหวาน และไม่หวาน หลังจากนี้ จะมีการทดลองเพิ่มสูตรคือ สูตรกล้วยกรอบน้ำพริกเผา-มะขามเปียก และสูตรกล้วยกรอบสมุนไพร

3

DSC 0100

DSC 0096

            สำหรับที่มาของยี่ห้อ "หอมทองยัดเยียด" นั้น ได้มาจากการที่ ช่วงแรกๆ ตัวสินค้านั้น ผลิตและใช้วัตถุดิบในชุมชน ใช้แรงงานในชุมชนและเริ่มขายในชุมชน แต่เนื่องจากตลาดในชุมชนมีน้อย จึงต้องนำสินค้าไปขอให้คนช่วยซื้อเป็นประจำ จนคนเขาเบื่อหน่าย จึงได้ขนานนามว่า "กล้วยยัดเยียด"

            ปัจจุบัน ตัวสินค้าได้เป็นที่ยอมรับของตลาดมีคนรู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีลูกค้าทั้งในหมู่บ้าน ต่างอำเภอ และต่างจังหวัด มาติดต่อขอสั่งซื้อถึงบ้าน มีทั้งนำไปเป็นของฝากและนำไปขายต่อ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล จะมีการมาต่อคิวเพื่อซื้อไปเป็นของฝากกันจนผลิตไม่ทัน และมีบริษัทจากกรุงเทพฯ มาติดต่อขอให้เป็นผู้ผลิตสินค้าให้ โดยได้ส่งซองบรรจุภัณฑ์มาให้เพื่อบรรจุเป็นยี่ห้อ " กล้วยแบรคแตก  BANANA’S SECRET " ทำให้ปัจจุบันทางกลุ่มมีรายได้ที่มั่นคง มีสวัสดิการกลุ่ม มีเงินออมไว้บริหารจัดการในกลุ่ม

            จากวันที่กลุ่มได้เริ่มจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 และได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2548 นั้น ทางกลุ่มได้เน้นย้ำใน คุณภาพ ความสะอาด ของทุกขั้นตอนการผลิตสินค้า มีการทำความสะอาดสถานที่ผลิตเป็นประจำทุกวัน และทุกสิ้นเดือนจะมีการทำความสะอาดทั้งระบบ แม้กระทั่งมุ้งลวดยังต้องแกะออกมาทำความสะอาดด้วย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มาตรวจเยี่ยมเป็นประจำ ทำให้สินค้าได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ทะเบียนเลขที่ 56-2-01646-2-001 และได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. เลขที่ 1038/2544

2

            ท้ายนี้ พี่ปอนด์ฝากขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนสินค้าทุกท่าน ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพ ความสะอาด ความสดใหม่ทุกวัน และเนื่องจากสินค้าทำวันต่อวัน หากต้องการสั่งซื้อสินค้า ขอรบกวนโทรศัพท์ติดต่อกันก่อนจะได้เตรียมสินค้าให้ทุกท่านได้โดยไม่ผิดหวังครับ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  087-183-2208 หรือติดต่อทาง LINE ได้ที่ id line : pond.banana 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222