Prev Next

กาแฟ “ภูภีมคอฟฟ์”

“กาแฟ” จัดได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งของโลก เป็นเครื่องดื่มที่ผลิตจากเมล็ดของผลต้นกาแฟ ซึ่งผลกาแฟมีลักษณะเป็นผลกลมรี เมื่อสุกจะมีสีแดงสดเหมือนลูกเชอรี่ แต่บางสายพันธุ์สุกแล้วมีสีเหลือง ภายในจะมีเมล็ด 2 เมล็ดประกบกัน นำมาผ่านกระบวนการแยกเนื้อออก ต่อด้วยการตากให้แห้ง จากนั้นจึงนำมาคั่วตามสูตรเฉพาะของแต่ละพื้นที่หรือแต่ละบุคคล

IMG 7343

IMG 7342

            ผลิตภัณฑ์กาแฟ ตรา “ภูภีมคอฟฟ์” มีบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบเมล็ดที่คั่วสุกสำเร็จพร้อมบด และแบบคั่วบดเป็นผงพร้อมชงดื่ม โดยกาแฟ ภูภีมคอฟฟ์” จะมีความโดดเด่นในด้านความหอมหวาน ด้วยเทคนิคการคั่วเมล็ดกาแฟสไตล์อิตาเลี่ยน ที่มีกรรมวิธีในการคั่วที่จะต้องทำให้

คาราเมลที่อยู่ภายในเมล็ดกาแฟออกมาให้ได้ ซึ่งคาราเมลนี่ก็คือความหอมหวานของน้ำตาลที่อยู่ภายในเมล็ดกาแฟนั่นเอง และด้วยเทคนิคการคั่วเมล็ดกาแฟสไตล์อิตาเลี่ยนนี่เอง ที่ทำให้กาแฟ “ภูภีมคอฟฟ์” มีรสชาติดี มีความหอมหวาน ไม่เหมือนใคร จนได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียง ตลอดทั้งมีโอกาสในไปนำเสนอในการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับประเทศ และได้รับความนิยมอย่างสูงมาแล้ว

IMG 7344

ส่วนเมล็ดกาแฟที่นำมาคั่วนั้น ก็ได้มาจากไร่กาแฟ ที่มีแหล่งปลูกอยู่ในอำเภอภูซาง โดยพื้นที่ของอำเภอภูซาง จะมีความสูงตั้งแต่ 450 เมตรขึ้นไปจนถึงยอดภูชมดาว ที่บ้านฮวก ซึ่งสูงถึงประมาณ 1600 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทำให้มีความเหมาะสมในการปลูกกาแฟ และคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งมีทั้งที่ปลูกเองและรับซื้อจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วย

ท่านใดสนใจ ผลิตภัณฑ์กาแฟ “ภูภีมคอฟฟ์” โรงคั่วกาแฟตั้งอยู่เลขที่ 12 ม.4 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.094-6121355, 085-3589001 หรือที่ Facebook : ภูภีมคอฟฟ์ ครับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222