Prev Next

“ดอยอ้อย” น้ำอ้อยสบบง

“น้ำอ้อย” คือ น้ำตาลที่ได้จากการนำอ้อยสดมาหีบคั้นน้ำ นำมาตั้งไฟต้มและเคี่ยวจนเหนียวข้นจนได้ที่ จากนั้น เทหรือหยอดลงในแม่พิมพ์ เพื่อทำเป็นก้อน ปล่อยทิ้งไว้ให้แข็งตัว เก็บไว้ใช้ปรุงอาหาร เป็นส่วนผสมอาหาร ตามแบบภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน ปัจจุบันมีการแปรรูปให้เป็นแบบผง หรือ นำเนื้อมะพร้าวแก่มาขูดใส่ผสมลงไป ผสมงาขาว งาดำ ถั่วลิสงคั่ว แปรรูปเป็นของทานเล่น รสชาติหวานมัน อร่อยจนต้องบอกต่อ เป็นความหวานที่มีความหอม ไม่หวานโดดเหมือนน้ำตาลทราย

IMG 7333

            ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อย ตรา “ดอยอ้อย” ของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำอ้อยสบบง ผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบทอดจากบรรพบุรุษมาสู่ลูกหลานชาวบ้านสบบง ซึ่งเดิมมีการทำน้ำอ้อยไว้บริโภคในครัวเรือน มีการปลูกอ้อยไว้ในบริเวณบ้านและไร่นา ต่อมามีการทำเป็นอาชีพเสริมจากการทำนาทำไร่ ในปัจจุบันจะนิยมปลูกอ้อยสายพันธุ์ สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์สิงคโปร์ เพราะเป็นอ้อยคั้น นิยมนำมาคั้นทำน้ำอ้อยสด สีสวย เก็บได้นานโดยสีน้ำอ้อยไม่เปลี่ยน รสชาติหวานหอม

IMG 7334

IMG 7335

IMG 7336

            ท่านใดสนใจ ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยก้อน น้ำอ้อยผง และน้ำอ้อยกะทิ ตรา “ดอยอ้อย” ที่สะอาด หวาน อร่อย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำอ้อยสบบง เลขที่ 80 ม.3 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.086-7994427, 098-8161821 รับประกันในความสะอาด หวานหอม อร่อย ครับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222