วัดหย่วน

ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

001 5 b

     วัดหย่วน ตั้งอยู่ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี 2534 และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นปี 2535 วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ชาวบ้านสร้างขึ้นพร้อมกับการย้ายถิ่นฐานและตั้งถิ่นฐาน และภายในนี้ยังมีโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกในอำเภอเชียงคำ นอกจากนี้ข้างในยังมีศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้ออยู่ในบริเวณวัดด้วย

10389240 274483362733855 6051584571239872642 n

10446483 282695538579304 1079717855062597310 n

     ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อนั้น ตั้งอยู่ที่วัดหย่วนในอำเภอเชียงคำ จัดตั้งเป็นศูนย์แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม และฝึกอาชีพของชาวไทยลื้อ โดยเฉพาะผ้าของชาวไทยลื้อที่มีลวดลายและสีสันสดใส ในอดีตชาวไทยลื้อมีถิ่นอาศัยอยู่ในเขตสิบสองปันนามณฑลยูนาน ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ประมาณ 25,000 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขามีที่ราบแคบๆ อยู่ตามหุบเขา และลุ่มแม่น้ำอันเป็น บริเวณที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินของชาวไทลื้อ โดยเฉพาะการทำนาที่ลุ่มเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป มีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านแคว้นสิบสองปันนา ซึ่งชาวไทยลื้อเรียกว่า "แม่น้ำของ" ในปี พ.ศ. 2399 เจ้าสุริยพงษ์ ผริตเดช ผู้ครองนครน่านได้อพยพมาอยู่ที่บ้านท่าฟ้าเหนือและท่าฟ้าใต้อำเภอเชียงม่วน หลังจากนั้นมีบางส่วนได้อพยพมาอยู่ที่อำเภอเชียงคำ ชาวไทลื้อมีอุปนิสัยรักสงบ ขยันอดทน นอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างดี เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย เป็นต้น 

SAM 5498 resize

SAM 5474 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222