ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

2df4787qbd

     บ้านปังค่า เป็นหมู่บ้านชาวเขาซึ่งประกอบด้วย เผ่าเย้าและม้ง อาชีพหลักคือ ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด กะหล่ำปลี ซึ่งนอกจากรายได้ไม่เพียงพอแล้ว ยังถางป่าเพื่อทำการเกษตร ในปี พ.ศ. 2530 มูลนิธิโครงการหลวง จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าขึ้น เริ่มต้นโดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการบุกเบิกพื้นที่พัฒนาที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่ราษฎร เพื่อยุติการบุกรุกทำลายป่าไม้ จากนั้นส่งเสริมให้ปลูกผลไม้เมืองหนาว โดยในช่วงแรกมีการแนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าเย้าและม้ง ปลูกสาลี่ พลับ อาโวคาโด และถั่วแดงหลวง พื้นที่เป็นภูเขาและเนินเขา อุณหภูมิเฉลี่ย 25.8 องศาเซลเซียส

pangka 01

     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ตั้งอยู่ที่ บ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 660 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขาสูง มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าเมี่ยนและม้ง กิจกรรมการท่องเทียวมีอย่างหลากหลาย ทั้งชมธรรมชาติของวนอุทยานภูลังกา เที่ยวชมชวนพริกหวาน ฟักทองยักษ์ มะเขือเทศแฟนซี ชมวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าเย้าและม้ง ภายในศูนย์ฯมีที่พัก ลานกางเต้นท์ ร้านอาหาร กาแฟโครงการหลวงไว้บริการ

pangkha-05

     สำหรับการส่งเสริมการปลูกพริกหยวกหวานดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางโครงการหลวงปังค่าตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้มีการปลูก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยในช่วงนี้จะมีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งตลาดยังมีความต้องการอีกมากนอกจากจะเป็นพืชที่สร้างรายได้แล้ว ยังสามารถเป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ ในช่วงฤดูหนาวนี้หากใครชอบผจญภัยก็มีเส้นทางเดินป่า เพื่อพิชิตยอดดอยภูลังกา ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า

12376565 1053339704728194 8751483843384364140 n

pangkha4

     แน่นอนว่านักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนไม่ใช่แค่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้การทำงานเกษตรที่สูง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าทางภาคเหนือ อีกทั้งยังเป็นการพักผ่อนกายใจ และคลายเครียดได้อีกด้วย

Cover-620x392

สำหรับนักท่องเที่ยวนั้นมีสถานที่พักและอาหาร ภายในศูนย์ฯ มีบ้านพักบริการ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 20-30 คน สถานที่กางเต้นท์ บริการเต้นท์ – ถุงนอน

ส่วนที่พักของวนอุทยานแห่งชาติภูลังกา ติดต่อโทร 08-8188-0307 มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ และมีร้านอาหารของชาวบ้าน

สถานที่ติดต่อ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า บ้านปังค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56110 โทร. 0-5440-1023

pangkha-07

pangkha-06

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222