Login

header-kongtun

โครงการการศึกษารูปแบบการดำเนินงานศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา

      วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วย นพ.ชาญ เชิดชูเหล่า รอง นพ.สสจ.พะเยา ,พญ. จิราพร ภัทรนุธาพร ผอ.รพ.พะเยา และ นพ.ปรัศนี อารีรัตน์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.เชียงคำ โดยมี กลุ่มสมาชิกศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา 7 แห่ง   ซึ่งมี อ.นเรศ สงเคราะห์สุข   และผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร เป็นวิทยากรในโครงการ

pp1

pp2

pp3

pp4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222