Login

header-kongtun

ข่าวสารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศกองทุนฟื้นฟูฯ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา อบจ.พะเยา
ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบพนักงานจ้างกองทุนฟื้นฟูฯ
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา
6 ก.ย. 61ประกาศกองทุนฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ
10 ส.ค. 61ประกาศกองทุนฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเป็นพนักงานจ้างของกองทุนฯ
โครงการการศึกษารูปแบบการดำเนินงานศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกองทุนฟื้นฟู
แบบฟอร์มขอรับอุปกรณ์ช่วยความพิการ
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222