Login

header-kongtun

ข่าวสารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
6 ก.ย. 61ประกาศกองทุนฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ 06/09/61 203
10 ส.ค. 61ประกาศกองทุนฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเป็นพนักงานจ้างของกองทุนฯ 10/08/61 141
โครงการการศึกษารูปแบบการดำเนินงานศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา 09/07/61 214
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกองทุนฟื้นฟู 11/05/61 225
แบบฟอร์มขอรับอุปกรณ์ช่วยความพิการ 28/10/59 404
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ 23/08/59 496
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ 09/08/59 493
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ บุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ 09/08/59 440
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูฯ เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบฯ 09/08/59 461
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 12/07/59 459

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222