header-radio-2

 
FB-30-5-62
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
FB-7-6-62
 วันที่ 7 มิถุนายน 2562
FB-14-6-62
วันที่ 14 มิถุนายน 2562
FB-10-5-62
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
FB-17-5-62
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
FB-24-5-62
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
fb-12-4-62
วันที่ 12 เมษายน 2562
fb-19-4-62
 วันที่ 19 เมษายน 2562
FB-26-4-62
วันที่ 26 เมษายน 2562
fb-22-3-62
วันที่  22 มีนาคม 2562
fb-29-3-62
 วันที่  29 มีนาคม 2562
fb-5-4-62
วันที่  5 เมษายน 2562
fb-1-3-62
วันที่  1 มีนาคม 2562
fb-8-3-62
 วันที่  8 มีนาคม 2562
fb-15-3-62
วันที่  15 มีนาคม 2562
fb-8-2-62
วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562
fb-15-2-62
 วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562
fb-22-2-62
วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2562
fb-18-1-62
วันที่  18 มกราคม 2562
fb-25-1-62
 วันที่  25 มกราคม 2562
fb-1-2-62
วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562
fb-28-12-61
วันที่  28 ธันวาคม 2561
fb-4-1-62
 วันที่  4 มกราคม 2562
fb-11-1-62
วันที่  11 มกราคม 2562
fb-7-12-61
วันที่  7 ธันวาคม 2561
fb-14-12-61
 วันที่  14 ธันวาคม 2561
fb-21-12-61
วันที่  21 ธันวาคม 2561
fb-16-11-61
วันที่  16 พฤศจิกายน 2561
fb-23-11-61
วันที่  23 พฤศจิกายน 2561 
fb-30-11-61
 วันที่  30 พฤศจิกายน 2561
fb-26-10-61
วันที่  26 ตุลาคม 2561
fb-2-11-61
 วันที่  2 พฤศจิกายน 2561
fb-9-11-61  วันที่  9 พฤศจิกายน 2561
fb-19-10-61
วันที่  19 ตุลาคม 2561
fb-12-10-61
วันที่  12 ตุลาคม 2561
fb-5-10-61
วันที่ 5 ตุลาคม 2561
fb-28-9-61
วันที่  28 กันยายน 2561
fb-21-9-61
วันที่  21 กันยายน 2561
fb-14-9-61
วันที่ 14 กันยายน 2561
fb-7-9-61
วันที่  7 กันยายน 2561
fb-31-8-61
วันที่  31 สิงหาคม 2561
fb-24-8-61
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
fb-17-8-61
วันที่  17 สิงหาคม 2561
fb-10-8-61
วันที่  10 สิงหาคม 2561
fb-3-8-61
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
fb-27-7-61
วันที่  27 กรกฎาคม 2561
fb-20-7-61
วันที่  20 กรกฎาคม 2561
fb-13-7-61
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
fb-6-7-61
วันที่  6 กรกฎาคม 2561
fb-29-6-61
วันที่  29 มิถุนายน 2561
fb-15-6-61
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
fb-8-6-61
วันที่  8 มิถุนายน 2561
fb-1-6-61
วันที่  1 มิถุนายน 2561
fb-25-5-61
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
fb-18-5-61
วันที่  18 พฤษภาคม 2561
fb-11-5-61
วันที่  11 พฤษภาคม 2561
fb-4-5-61
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
fb-27-4-61
วันที่ 27 เมษายน 2561
fb-20-4-61
วันที่ 20 เมษายน 2561
fb-6-4-61
วันที่ 6 เมษายน 2561
fb-30-3-61
วันที่ 30 มีนาคม 2561
fb-23-3-61
วันที่ 23 มีนาคม 2561
fb-16-3-61
วันที่ 16 มีนาคม 2561
fb-9-3-61
วันที่ 9 มีนาคม 2561
fb-2-3-61
วันที่ 2 มีนาคม 2561
fb-23-2-61
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
fb-16-2-61
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
fb-9-2-61
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
fb-2-2-61
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
fb-26-1-61
วันที่ 26 มกราคม 2561
fb-19-1-61
วันที่ 19 มกราคม 2561
fb-12-1-61
วันที่ 12 มกราคม 2561
fb-5-1-61
วันที่ 5 มกราคม 2561
fb-29-12-60
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
fb-22-12-60
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
fb-15-12-60
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
fb-8-12-60
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
fb-1-12-60
วันที่ 1 ธันวาคม 2560
fb-24-11-60
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
fb-17-11-60
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
fb-10-11-60
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
fb-3-11-60
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
fb-6-10-60
วันที่ 27 ตุลาคม 2560
fb-20-10-60
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
fb-13-10-60
วันที่ 13 ตุลาคม 2560
fb-6-10-60
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
fb-29-9-60
วันที่ 29 กันยายน 2560
fb-15-9-60
วันที่ 15 กันยายน 2560
fb-8-9-60
วันที่ 8 กันยายน 2560
fb-1-9-60
วันที่ 1 กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222