News-Aug-62  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 82 เดือนสิงหาคม 2562
 News-Sep-62
ปีที่ 6 ฉบับที่ 83 เดือนกันยายน 2562 
 
 ปีที่ 6 ฉบับที่ 84 เดือนตุลาคม 2562
79-may-62  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 79 เดือนพฤษภาคม 2562
 News-June-62
ปีที่ 6 ฉบับที่ 80 เดือนมิถุนายน 2562 
News-July-62 
 ปีที่ 6 ฉบับที่ 81 เดือนกรกฎาคม 2562
76-Feb-62  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 76 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 77-Mar-62
ปีที่ 6 ฉบับที่ 77 เดือนมีนาคม 2562 
78-apr-62 
 ปีที่ 6 ฉบับที่ 78 เดือนเมษายน 2562
73-Nov-61  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 73 เดือนพฤศจิกายน 2561
 74-Dec-61
ปีที่ 6 ฉบับที่ 74 เดือนธันวาคม 2561 
 75-Jan-62
 ปีที่ 6 ฉบับที่ 75 เดือนมกราคม 2562
70-july-61  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 70 เดือนกรกฎาคม 2561
 71-aug-61
ปีที่ 6 ฉบับที่ 71 เดือนสิงหาคม 2561 
News-September-61 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 เดือนกันยายน 2561 
News-April-61  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 เดือนเมษายน 2561
News-May-61 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 เดือนพฤษภาคม 2561 
 69-june-61
 ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 เดือนมิถุนายน 2561
News-January-61  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 64 เดือนมกราคม 2561
 News-February-61
 ปีที่ 6 ฉบับที่ 65 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 News-March-61
ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 เดือนมีนาคม 2561 
News-October-60  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 เดือนตุลาคม 2560
 News-November-60
 ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 เดือนพฤศจิกายน 2560
 News-December-60
ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 เดือนธันวาคม 2560 
News-July-60  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 เดือนกรกฎาคม 2560
 News-August-60
ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 เดือนสิงหาคม 2560 
 News-September-60
 ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 เดือนกันยายน 2560
News-April-60  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 เดือนเมษายน 2560
 News-May-60
ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 เดือนพฤษภาคม 2560 
 News-June-60
ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 เดือนมิถุนายน 2560 
 News-January-60 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 เดือนมกราคม 2560
 News-February-60
ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
News-March-60
 ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 เดือนมีนาคม 2560
 News-December-59 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 51 เดือนธันวาคม 2559
 News-November-59
ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 เดือนพฤศจิกายน 2559 
 News-October-59
 ปีที่ 5 ฉบับที่ 49 เดือนตุลาคม 2559
 News-September-59 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือนกันยายน 2559
News-August-59 
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 เดือนสิงหาคม 2559
 News-July-59
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 46 เดือนกรกฎาคม 2559
 News-June-59 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 เดือนมิถุนายน 2559
News-May-59 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 เดือนพฤษภาคม 2559 
 News-April-59
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 เดือนเมษายน 2559
 News-March-59
ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 เดือนมีนาคม 2559
 News-February-59
ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 News-January-59
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 40 เดือนมกราคม 2559
News-December-58 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 เดือนธันวาคม 2558
News-November-58 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 เดือนพฤศจิกายน 2558
News-October-58 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 เดือนตุลาคม 2558
News-September-58 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 เดือนกันยายน 2558
News-August-58 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 35 เดือนสิงหาคม 2558
News-July-58 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 34 เดือนกรกฎาคม 2558
News-June-58 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 เดือนมิถุนายน 2558
News-May-58 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 เดือนพฤษภาคม 2558
News-April-58 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 31 เดือนเมษายน 2558
News-March-58 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 30 เดือนมีนาคม 2558
News-February-58 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2558
News-January-58 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 เดือนมกราคม 2558
News-December-57 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 เดือนธันวาคม 2557
News-November-57 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 26 เดือนพศจิกายน 2557
News-October-57 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 เดือนตุลาคม 2557
News-September-57 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 เดือนกันยายน 2557
News-August-57 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 เดือนสิงหาคม 2557
News-July-57 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 เดือนกรกฎาคม 2557
News-June-57 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 เดือนมิถุนายน 2557
News-May-57 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2557
News-April-57 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน 2557
News-February-March-57 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2557
News-January-57 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 เดือนมกราคม 2557
News-December-56 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 เดือนธันวาคม 2556
News-November-56 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2556
News-October-56 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 เดือนตุลาคม 2556
News-September-56 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 เดือนกันยายน 2556
News-August-56 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 เดือนสิงหาคม 2556
News-May-56 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2556
News-April-56 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน 2556
News-March-56 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 เดือนมีนาคม 2556
News-February-56 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2556
News-January-56 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือนมกราคม 2556
News-December-55 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2555
News-November-55 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2555
News-October-55 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม 2555
News-September-55 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน 2555
News-August-55 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2555
News-July-55 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2555
News-June-55 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2555
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222