Login

header-personal

ประกาศ / ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 11/03/59 805
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 01/03/59 5025
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 15/02/59 489
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง รองปลัด อบจ. 21/01/59 455
แก้ไข / เพิ่มเติม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ฯ ตำแหน่ง รองปลัด อบจ. 21/01/59 346
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ 02/04/58 116
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ 03/10/57 112

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222