Login

header-personal

ประกาศ / ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ 19/05/59 1340
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง อบจ.พะเยา เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบพนักงานจ้าง อบจ.พะเยา 29/04/59 867
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 29/04/59 837
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 11/04/59 1128
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.พะเยา 11/04/59 1485
แก้ไขประกาศฯ บัญชีลักษณะงาน คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 14/03/59 836
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 11/03/59 844
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 01/03/59 6138
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 15/02/59 526
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง รองปลัด อบจ. 21/01/59 491

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222