Login

header-personal

ประกาศ / ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

แสดง # 
ชื่อ
1 พ.ค. 61 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษฯ
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
รายงานการประชุม ก.จ.จ. พะเยา ครั้งที่ 4/2560
รายงานการประชุม ก.จ.จ. พะเยา ครั้งที่ 3/2560
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ขรก. ตำแหน่ง รองปลัด อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222