Login

header-personal

ประกาศ / ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง อบจ.พะเยา เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบพนักงานจ้างฯ 09/08/59 295
อบจ.พะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 12/07/59 1049
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ 08/07/59 138
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ มารายงานตัว 26/05/59 493
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ 19/05/59 1198
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง อบจ.พะเยา เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบพนักงานจ้าง อบจ.พะเยา 29/04/59 827
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 29/04/59 758
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 11/04/59 1015
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.พะเยา 11/04/59 1350
แก้ไขประกาศฯ บัญชีลักษณะงาน คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 14/03/59 802

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222