Login

header-personal

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

   ดาวน์โหลด     [ ประกาศการรับสมัคร ]   [ คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ]   [ เอกสารแนบท้าย ]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222