Login

header-personal

ประกาศ / ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศฯ รับโอนข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานท้องถิ่นอื่น มาสังกัด อบจ.พะเยา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ประกาศฯ เรื่อง รับโอน(ย้าย) ข้าราชการฯ เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหังหวัดพะเยา
ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลฯเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศฯ เรื่อง รับโอนข้าราชการฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ
17-9-61-ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ
10-8-61ประกาศกองทุนฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเป็นพนักงานจ้างของกองทุนฯ
7-8-61ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222