Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 (29 มิ.ย. 58) 20/01/59 263
ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 (29 มิ.ย. 58) 20/01/59 236
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (12 มิ.ย.. 58) 20/01/59 242
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 (12 มิ.ย.. 58) 20/01/59 256
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (12 มิ.ย.. 58) 20/01/59 223
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (12 มิ.ย.. 58) 20/01/59 233
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 (29 พ.ค. 58) 20/01/59 241
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 (30 มี.ค. 58) 20/01/59 248
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 20/01/59 234
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา 20/01/59 257

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222