Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (3 ส.ค. 58) 20/01/59 271
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 20/01/59 277
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 20/01/59 328
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 (29 มิ.ย. 58) 20/01/59 298
ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 (29 มิ.ย. 58) 20/01/59 271
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (12 มิ.ย.. 58) 20/01/59 276
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 (12 มิ.ย.. 58) 20/01/59 295
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (12 มิ.ย.. 58) 20/01/59 255
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (12 มิ.ย.. 58) 20/01/59 279
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 (29 พ.ค. 58) 20/01/59 288

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222