Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 20/01/59 146
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา 20/01/59 159
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 20/01/59 144
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 20/01/59 157
ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 20/01/59 140
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 (10 ก.พ. 58) 20/01/59 149
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 (2 ก.พ. 58) 20/01/59 151
ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 (21 ม.ค. 58) 20/01/59 145
ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 (21 ม.ค. 58) 20/01/59 142
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 20/01/59 146

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222