Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ
25 พ.ย. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
25 พ.ย. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
13 ต.ค. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
29 ก.ย. 59 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
29 ก.ย. 59 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
19 ก.ย. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
19 ส.ค. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
09-08-59 ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
09-08-59 ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2559 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
09-08-2559 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222