Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ
28 มี.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2560
21 มี.ค. 60 - ประกาศสภา ฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
22 ก.พ. 60 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
22 ก.พ. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชาสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที 1 พ.ศ. 2560 และ 2561
1 ก.พ. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
12 ม.ค. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
12 ม.ค. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
12 ม.ค. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
16 ธ.ค. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา
8 ธ.ค. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พงศ. 2559 ครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222