Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
12 ม.ค. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 12/01/60 195
12 ม.ค. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 12/01/60 181
16 ธ.ค. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา 16/12/59 208
8 ธ.ค. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พงศ. 2559 ครั้งที่ 2 09/12/59 179
25 พ.ย. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 25/11/59 209
25 พ.ย. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 25/11/59 197
13 ต.ค. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 13/10/59 221
29 ก.ย. 59 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 29/09/59 222
29 ก.ย. 59 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 29/09/59 221
19 ก.ย. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 19/09/59 214

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222