Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
29 ก.ย. 59 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 29/09/59 118
19 ก.ย. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 19/09/59 113
19 ส.ค. 59 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 19/08/59 125
09-08-59 ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 11/08/59 125
09-08-59 ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2559 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 11/08/59 114
09-08-2559 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 02/08/59 127
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 02/08/59 124
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 23/06/59 151
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 30/03/59 166
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 18/03/59 203

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222