Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
26 ก.ค. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 26/07/60 51
26 ก.ค. 60 - ประกาศสภา เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 26/07/60 54
26 เม.ย. 60 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 26/04/60 83
5 เม.ย. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ผลการเลือกรองประธานสภา อบจ. พะเยา 05/04/60 82
4 เม.ย. 60 ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 04/04/60 89
28 มี.ค. 60 - เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 28/03/60 99
28 มี.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2560 28/03/60 80
21 มี.ค. 60 - ประกาศสภา ฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 21/03/60 152
22 ก.พ. 60 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 22/02/60 101
22 ก.พ. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชาสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที 1 พ.ศ. 2560 และ 2561 22/02/60 103

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222