Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 20/01/59 201
ประกาศฯกำหนดสมัยประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 20/01/59 200
ประกาศฯ ปิดประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 20/01/59 207
ประกาศฯ เปิดและเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 20/01/59 209
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 20/01/59 222
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 20/01/59 225

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222