Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 20/01/59 167
ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 20/01/59 155
ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 20/01/59 151
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 20/01/59 156
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 20/01/59 155
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 20/01/59 155
ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 20/01/59 167
ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 20/01/59 158
ประกาศฯกำหนดสมัยประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 20/01/59 158
ประกาศฯ ปิดประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 20/01/59 161

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222