Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
3 ส.ค. 61 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 04/08/61 74
19 ก.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 19/07/61 65
19 ก.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 19/07/61 66
19 ก.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 19/07/61 67
5 มิ.ย. 61 รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 05/06/61 91
22 พ.ค. 61 - ประกาศสภา อบจ.พะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 22/05/61 92
22 พ.ค. 61 - ประกาศสภา อบจ.พะเยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 22/05/61 98
21 ก.พ. 61 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 21/02/61 179
30 ม.ค. 61 - กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 30/01/61 186
23 ม.ค. 61 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 23/01/61 152

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222