Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
19 ก.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 19/07/61 29
5 มิ.ย. 61 รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 05/06/61 49
22 พ.ค. 61 - ประกาศสภา อบจ.พะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 22/05/61 49
22 พ.ค. 61 - ประกาศสภา อบจ.พะเยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 22/05/61 52
21 ก.พ. 61 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 21/02/61 134
30 ม.ค. 61 - กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 30/01/61 139
23 ม.ค. 61 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 23/01/61 111
23 ม.ค. 61 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 23/01/61 112
3 ม.ค. 61 - เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 03/01/61 144
20 ต.ค. 60 ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการปรชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 20/10/60 162

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222