Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา 22/08/61 8
6 ส.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 06/08/61 12
6 ส.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 06/08/61 10
6 ส.ค. 61 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 06/08/61 13
3 ส.ค. 61 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 04/08/61 17
19 ก.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 19/07/61 16
19 ก.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 19/07/61 17
19 ก.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 19/07/61 22
5 มิ.ย. 61 รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 05/06/61 41
22 พ.ค. 61 - ประกาศสภา อบจ.พะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 22/05/61 38

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222