Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 09/01/62 1
ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 27/12/61 6
ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 27/12/61 3
ประกาศสภาฯฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 08/10/61 56
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 26/09/61 44
ประกาศสภาฯ เรื่อง ขยายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปั พ.ศ. 2561 24/09/61 49
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา 22/08/61 61
6 ส.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 06/08/61 58
6 ส.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 06/08/61 57
6 ส.ค. 61 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 06/08/61 67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222