Login

header-financial

งานงบการเงิน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่าง ๆ ประจำเดือนมีนาคม 2559 04/05/59 226
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่าง ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 30/03/59 258
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2559 09/03/59 240
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำงวด 4 เดือน (งวดที่ 1) 08/03/59 221
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำงวด 3 เดือน (งวดที่ 1) 01/03/59 250
29 ม.ค. 59 - รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 29/01/59 265
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2557 26/01/59 228
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 26/01/59 211
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำงวด 3 เดือน 26/01/59 219
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำงวด 4 เดือน 25/01/59 224

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222