Login

header-financial

งานงบการเงิน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
30 พ.ค. 60 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2560 30/05/60 164
21 เม.ย. 60 - รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 21/04/60 198
21 มี.ค. 60 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 21/03/60 189
22 ก.พ. 60 - รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560 22/02/60 175
27 ม.ค. 60 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำงวด 3 เดือน (งวดที่ 1) 27/01/60 199
19 ม.ค. 60 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่าง ๆ ประจำเดือนธันวาคม 2559 19/01/60 196
8 ธ.ค. 59 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2559 08/12/59 202
21 พ.ย. 59 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 21/11/59 215
18 พ.ย. 2559 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 18/11/59 202
26 ก.ย. 59 - รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 26/09/59 216

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222