Login

header-financial

รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560  [ ดาวน์โหลด [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  ]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222