Login

header-financial

ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2561

[ ดาวน์โหลด [1] [2] [3] [4]]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222