Login

header-financial

งานงบการเงิน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
20 ก.ค. 61 ประกาศรายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบต่าง ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 20/07/61 0
20 มิ.ย. 61 - ประกาศรายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 20/06/61 15
19 มิ.ย. 61 - ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 19/06/61 10
22 พ.ค. 61 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่างๆ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561 22/05/61 20
8 พ.ค. 61 - ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำงวด 3 เดือน (งวดที่ 2) 08/05/61 27
27 เม.ย. 61 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2561 27/04/61 25
3 มี.ค. 61 - ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำงวด 3 เดือน (งวดที่ 1) 03/04/61 50
28 มี.ค. 61 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่าง ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 28/03/61 50
20 ก.พ. 61 - ประกาศรายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบต่าง ๆ ประจำเดือนมกราคม 2561 20/02/61 95
26 ม.ค. 61 - รายงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่าง ๆ ประจำเดือนธันวาคม 2560 26/01/61 101

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222