Login

header-financial

งานงบการเงิน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
23 มิ.ย. 60 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 23/06/60 4
30 พ.ค. 60 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2560 30/05/60 5
21 เม.ย. 60 - รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 21/04/60 28
29 มี.ค. 60 - สถิติการจัดเก็บภาษ๊และค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. 29/03/60 32
21 มี.ค. 60 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 21/03/60 35
22 ก.พ. 60 - รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560 22/02/60 29
27 ม.ค. 60 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำงวด 3 เดือน (งวดที่ 1) 27/01/60 41
19 ม.ค. 60 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่าง ๆ ประจำเดือนธันวาคม 2559 19/01/60 46
8 ธ.ค. 59 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2559 08/12/59 55
21 พ.ย. 59 - ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 21/11/59 64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222