header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ
วันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ครบรอบปีที่ 39
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562
งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา
สืบสานงานประเพณีปีใหม่ม้งจังหวัดพะเยา
เทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง เชียงคำวิทยาคม มินิมาราธอน
เปิดขัวฮอมบุญ (สะพานไม้ไผ่)
ปางมดแดงเกมส์
เอื้องดอยเกมส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222