Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
งานวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันรักการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 03/04/61 71
มอบถังยางมะตอย แก้ปัญหาภัยแล้ง 03/04/61 63
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31/03/61 74
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 30/03/61 82
พิธีบวงสรวงและพิธีเทวาภิเษก พระบรมรูปพ่อขุนเจืองธรรมิกราช 29/03/61 74
การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ 26/03/61 96
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์สหวิทยาเขตภูกามยาว ครั้งที่ 4 23/03/61 102
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน 23/03/61 112
งานแสดงศักยภาพของนักเรียนพิการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 23/03/61 109
พัฒนาองค์ความรู้การผลิตสับปะรด/มันสำปะหลังคุณภาพกลุ่มเกษตรกรทำไร่ฝายกวาง 21/03/61 110

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222