header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ธอส. สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อด้อยโอกาสและผู้ยากไร้จังหวัดพะเยา 25/09/61 64
ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอปงและอำเภอเชียงม่วน 25/09/61 75
เดินขัวแตะชมทุ่งนาข้าวอินทรีย์ที่บ้านตุ่น 24/09/61 85
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 24/09/61 71
ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในหัวข้อ การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาการกีฬาจังหวัดพะเยา 22/09/61 66
เดินตามรอยพ่อสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 21/09/61 75
ประธานเปิดโครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด 21/09/61 73
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 21/09/61 69
ซอมพลอเกมส์ 21/09/61 79
เปิดการประชุมหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาพะเยา 21/09/61 73

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222