Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย 28/09/60 69
เปิดเวทีเสวนาเรื่องการจัดการภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วม 26/09/60 59
พิธีสวนสนามเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ 26/09/60 63
ร่วมเวทีขับเคลื่อนพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดพะเยา 25/09/60 72
พิธีเปิดห้องประชุมเกียรติยศ 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 25/09/60 76
อบจ.พะเยา พบประชาชน 21/09/60 63
ส่งมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 20/09/60 82
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรและผักสวนครัวให้กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 20/09/60 72
เปิดโครงการอบรมการจักสานไม้ไผ่ โดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 19/09/60 80
ร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล 97 ปี พระราชมงคลวิสุทธ์ 19/09/60 81

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222