Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น 21/02/61 116
สืบฮีต โตยฮอย ผญ๋าเปิ้นบ้านล้านนา สู่อาเซียน 20/02/61 119
ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการศูนย์ฮอมฮักประจำตำบล 19/02/61 119
งานดอกคำใต้เมืองคนงาม ประจำปี 2561 15/02/61 135
ขุนควรสามัคคีเกมส์ ต้านยาเสพติด 14/02/61 122
ค่ายศิลปะจังหวัดพะเยา 12/02/61 135
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 12/02/61 140
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดสตูล 08/02/61 124
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี 31/01/61 119
พิธีสดุดีวีรชนผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ประจำปี 2561 31/01/61 125

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222