Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ปีใหม่ม้ง 18/12/60 71
กาแฟยามเช้า 13/12/60 66
ส่งมอบและเปิดระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 13/12/60 56
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13/12/60 66
ภูอานม้าเกมส์ 12/12/60 100
ฝายมีชีวิต 10/12/60 55
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และของที่ระลึกตามโครงการ ก้าวคนละก้าว 07/12/60 80
ส่งมอบไฟฟ้าส่องสว่างให้กับประชาชนบ้านทุ่งมอก อำเภอเชียงม่วน 06/12/60 60
พะเยาเปิดตลาดประชารัฐ 05/12/60 74
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 05/12/60 65

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222