Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
“ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 08/06/61 48
สร้างความมั่นคงพื้นที่ตอนใน 07/06/61 37
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด 05/06/61 41
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น 31/05/61 32
MOU ด้านการศึกษา 30/05/61 28
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 30/05/61 33
เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา 29/05/61 29
กาแฟยามเช้า 16/05/61 51
จังหวัดพะเยา จัดประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวิ่งรอบกว๊านพะเยา (Phayao Lake 26K) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 11/05/61 54
เตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ 09/05/61 52

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222