Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอเชียงคำ 27/06/59 412
วันเกียรติยศ 23/06/59 493
เร่งแก้ปัญหาวัชพืชในกว๊านพะเยา 23/06/59 460
การคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับภาค 23/06/59 544
กาแฟยามเช้า 15/06/59 358
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 13/06/59 344
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี พระมหากษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก 10/06/59 402
รณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และลดหมอกควันในพื้นที่การเกษตร 13/05/59 449
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอภูกามยาว ปี 2559 23/03/59 435
3 มีนาคม 2559 - อบจ. พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรผู้ให้สาธารณะดีเด่น จากองค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศอิตาลี (CIAI) 03/03/59 420

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222