Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการขาดน้ำ 22/08/59 352
เทศกาลลำไย และของดีจังหวัดพะเยา ปี 2559 19/08/59 396
ร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ สถานภาพการปกครองท้องถิ่นในระยะเปลี่ยนผ่าน 19/08/59 418
ปิดตำนานขัวบุญ วัดติโลกอาราม 19/08/59 413
ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย 19/08/59 353
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี ปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อแม่ ถวายเพื่อพ่อ 18/08/59 499
อบจ. พะเยา จัดงานวันวิทยาศาสตร์ 18/08/59 412
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 18/08/59 438
รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 18/08/59 525
อบจ.พะเยา-เชิญร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อแม่ ถวายเพื่อพ่อ" 17/08/59 474

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222