Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การแข่งขันกีฬาลีลาส รอบคัดเลือก 10/10/59 428
พิธีเปิดศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลท่าวังทอง 07/10/59 571
รับมอบโยบายการบริหารราชการ 07/10/59 303
แสดงความยินดีและให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ 04/10/59 626
ผ้าทอ ผ้าถิ่น วิถีคนพะเยา 30/09/59 415
อุดหนุนงบประมาณจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 29/09/59 363
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในภาวะฉุกเฉิน และการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 28/09/59 394
การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง และการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 23/09/59 412
พะเยาสุขใจ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 19/09/59 421
พิธีบวงสรวงพญานาค 16/09/59 619

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222