header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 22/12/59 349
เพลงของพ่อ อปท. ร่วมใจ ถวายความอาลัย 20/12/59 405
ร่วมประชุมวิชาการ 19/12/59 353
งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 19/12/59 576
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการว่ายน้ำ 19/12/59 468
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง 19/12/59 309
สืบทอดพระพุทธศาสนา ดำรงความวัฒนา ชาวประชาร่มเย็น 14/12/59 412
กาแฟยามเช้า 14/12/59 422
พิธียกฉัตรมงคลตั้งเสาหลักเมืองเวียงต๋อม 10/12/59 346
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 09/12/59 383

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222