Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
พิธีเปิดศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลท่าวังทอง 07/10/59 547
รับมอบโยบายการบริหารราชการ 07/10/59 294
แสดงความยินดีและให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ 04/10/59 607
ผ้าทอ ผ้าถิ่น วิถีคนพะเยา 30/09/59 402
อุดหนุนงบประมาณจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 29/09/59 354
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในภาวะฉุกเฉิน และการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 28/09/59 386
การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง และการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 23/09/59 405
พะเยาสุขใจ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 19/09/59 389
พิธีบวงสรวงพญานาค 16/09/59 602
วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา 16/09/59 504

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222