Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
งานชุมนุมลูกเสือ 01/08/59 298
ช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนข้าวสารบริโภค 01/08/59 270
สุขใจวัยเก๋า 01/08/59 380
การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 01/08/59 409
พิธีเปิด อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺ มปญฺ ญ มหาเถร) 01/08/59 595
เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กว๊านพะเยาเกมส์ 28/07/59 676
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28/07/59 307
ผลการวิจัยการตัดสินใจและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา 27/07/59 283
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท้องถิ่น 26/07/59 257
ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 26/07/59 286

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222