Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 13/09/59 322
อุดหนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ภูซางเกมส์ 13/09/59 345
เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ 12/09/59 442
ประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 12/09/59 301
ตานก๋วย – ต๋วยกัน ประเพณีตานก๋วยสลากภัตต์ 11/09/59 670
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 09/09/59 349
วันประมงแห่งชาติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 8,500,000 ตัว ลงสู่กว๊านพะเยา 09/09/59 290
เร่งกำจัดผักตบชวา 08/09/59 315
พะเยาเปิด บ้านบัว หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว 07/09/59 624
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในภาวะฉุกเฉินและการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 07/09/59 479

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222