header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
มีอยู่มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ 13/03/60 319
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 09/03/60 276
รณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี 08/03/60 300
พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 05/03/60 430
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน 03/03/60 338
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย-ลาว 02/03/60 331
พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มพระราชทาน เล่มที่ 40 27/02/60 328
ส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กจังหวัดพะเยา 26/02/60 315
พิธีบวงสรวงสืบชะตาป่าชุมชนต้นน้ำบ่อทราย 26/02/60 378
สืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดโพธารามและกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย 25/02/60 375

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222