Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ร่วมประชุมวิชาการ 19/12/59 311
งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 19/12/59 501
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการว่ายน้ำ 19/12/59 412
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง 19/12/59 265
สืบทอดพระพุทธศาสนา ดำรงความวัฒนา ชาวประชาร่มเย็น 14/12/59 354
กาแฟยามเช้า 14/12/59 367
พิธียกฉัตรมงคลตั้งเสาหลักเมืองเวียงต๋อม 10/12/59 304
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 09/12/59 327
ลงแขกเกี่ยวข้าว 07/12/59 362
ปั่นจักรยาน สานสามัคคี ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 07/12/59 509

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222