Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 30/03/61 65
พิธีบวงสรวงและพิธีเทวาภิเษก พระบรมรูปพ่อขุนเจืองธรรมิกราช 29/03/61 59
การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ 26/03/61 79
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์สหวิทยาเขตภูกามยาว ครั้งที่ 4 23/03/61 88
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน 23/03/61 93
งานแสดงศักยภาพของนักเรียนพิการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 23/03/61 90
พัฒนาองค์ความรู้การผลิตสับปะรด/มันสำปะหลังคุณภาพกลุ่มเกษตรกรทำไร่ฝายกวาง 21/03/61 93
นายก อบจ. พะเยา เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 21/03/61 92
อบจ.พะเยา พบประชาชน 21/03/61 90
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์...พะเยาเมืองนกยูงไทย 19/03/61 99

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222