header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา 23/11/61 42
ตักบาตรวันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา ดำรงวัฒนา ชาวประชาร่มเย็น 23/11/61 49
แถลงข่าวก้าวครูดิน "ฟ้าบานเย็นขาว กว๊านพะเยา มินิมาราธอน" ครั้งที่ 12 หาเงินไปสมทบสร้างสนามกีฬาและลู่วิ่งยางมาตรฐาน 23/11/61 49
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเชียงคำ 23/11/61 34
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกับประชาชนชาวจังหวัดพะเยา 23/11/61 38
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 22/11/61 32
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย 21/11/61 19
อบจ.พะเยา พบประชาชนอำเภอภูกามยาว 21/11/61 31
พายุฝนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เสียหายกว่า 300 หลังคาเรือน 19/11/61 46
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ. เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 19/11/61 31

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222