Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.พะเยา พบประชาชน ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ 24/08/61 29
เปิดศูนย์ฮอมฮักตำบลเวียง 23/08/61 28
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 23/08/61 27
ม่วง – เหลือง เกมส์ 20/08/61 37
วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 18/08/61 34
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 17/08/61 28
อุดหนุนงบประมาณสมทบโครงการพัฒนา E-Library 16/08/61 33
ตักบาตรข้าวเหนียว สืบทอดพระพุทธศาสนา 16/08/61 46
พัฒนาฐานข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 15/08/61 32
วันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 34 14/08/61 40

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222