Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
พิธีปิดการเรียนการสอนและมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุตำบลแม่ลาว 05/09/61 25
ลงพื้นที่สำรวจปริมาณวัชพืชและผักตบชวา 29/08/61 32
งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย 29/08/61 23
พิธีอัญเชิญถุงยังชีพประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 28/08/61 29
วันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบปีที่ 41 28/08/61 27
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ 27/08/61 29
เปิดอบรมการใช่วัตกรรมพื้นบ้านในการฟื้นฟูสุขภาผู้สูงอายุ คนพิการ 27/08/61 21
ประชุมสภา อบจ.พะเยา 27/08/61 33
กีฬาชาวดอยแม่ใจสัมพันธ์ ปี 2561 25/08/61 21
ส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 24/08/61 23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222