Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ส่งเสริมเกษตรกรพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัย 10/04/61 31
พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ 72 ปี พระเดชพระคุณพระปัญญาพิศาลเถร วิ.(คำมูล ชิตมาโร) 09/04/61 35
พิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุมหาพุทธบารมีสะหรีมงคลเมือง 09/04/61 28
ฟุตบอลอาวุโสบ้านปาง คัพ ครั้งที่ 2 09/04/61 33
เปิดศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (ศูนย์ฮอมฮัก) 08/04/61 45
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัย 06/04/61 38
งานทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล 83 ปี พระเทพญาณเวที 04/04/61 52
งานวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันรักการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 03/04/61 52
มอบถังยางมะตอย แก้ปัญหาภัยแล้ง 03/04/61 47
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31/03/61 57

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222