header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ
พิธีสมโภชน้ำอภิเษก
ต้อนรับคณะนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติ รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Men Tour of Thailand 2019”
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
จังหวัดพะเยาประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562
วันอนุรักษ์มรดกไทย
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย
อบจ.พะเยา พบประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ประสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222