Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
หมู่บ้านหน้าบ้านน่ามอง กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดพะเยา 01/10/61 20
เข้าเฝ้าฯรับโล่พระราชทาน 27/09/61 18
เปิดศูนย์ฮอมฮักตำบลปง 27/09/61 21
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2561 26/09/61 16
พิธีสวนสนามเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ 26/09/61 20
ซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารและหาอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 25/09/61 27
ธอส. สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อด้อยโอกาสและผู้ยากไร้จังหวัดพะเยา 25/09/61 15
ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอปงและอำเภอเชียงม่วน 25/09/61 22
เดินขัวแตะชมทุ่งนาข้าวอินทรีย์ที่บ้านตุ่น 24/09/61 23
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 24/09/61 23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222